2020-12-31

Regulamin KARTY MINIRAMP

regulamin

Niniejszy dokument („Regulamin Karta Miniramp”) określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego w sklepie Miniramp („Program Lojalnościowy” lub „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie.

1. Definicje:

1.1 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

1.2 Organizator – Organizatorem lojalnościowego Programu dla stałych klientów jest sklep stacjonarny Miniramp, działający pod adresem ul. Długa 9, 61-850 Poznań zwany dalej Miniramp prowadzonym przez firmę Miniramp Skateboard Shop, Jakub Winowiecki o numerze NIP: 777-231-72-55 oraz numerze REGON: 634616902 z siedzibą przy ul. Sosnowa 111, 62-002 Złotniki.

1.3 Uczestnik – zarejestrowany klient sklepu stacjonarnego Miniramp.

1.4 Karta Miniramp - to karta, uprawniająca jej właściciela do udziału w losowaniu produktów Nike SB z linii QS.

1.5  – to taka karta, którą dokonano zakupu za min 200 zł, w ciągu ostatnich 30 dni od daty premiery buta.

2. Postanowienia ogólne:

2.1 Program lojalnościowy jest prowadzony dla klientów kupujących w sklepie stacjonarnym Miniramp, ul. Długa 9, 61-850 Poznań.

2.2 Program rozpoczyna się w dniu 22 październik 2020 roku i trwa do odwołania.

2.3 Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Uczestnictwo w programie:

3.1 Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która wylegitymuje się ważnym dokumentem tożsamości wraz ze zdjęciem.

3.2 Udział w Programie biorą wyłącznie osoby, które zarejestrowały się osobiście w sklepie stacjonarnym.

3.3. Rejestracja dokonana zostaje na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, a uczestnik przekazuje dane osobowe do naszego systemu. Uczestnik, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji Programu oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Zasady Programu:

4.1. Uczestnik musi zarejestrować się w systemie, bezpośrednio po okazaniu dowodu sprzedawcy, w sklepie stacjonarnym Miniramp.

4.2 Uczestnik otrzymuje swój indywidualny numer, jaki podaje każdorazowo przy dokonywaniu zakupów w sklepie stacjonarnym. Nadanie numeru nie oznacza wydania Karty Miniramp.

4.3. Karta Miniramp zostaje wydana Uczestnikowi dopiero po osiągnięciu łącznej kwoty zakupów – 1500 zł (uwaga – zakupy z linii Nike SB QS oraz Orange Label nie są wliczane).

4.4 Tylko Aktywna Karta bierze każdorazowo udział w losowaniu Nike SB QS.

4.5. Organizator kontaktuje się z wygraną osobą mailowo / telefonicznie, zgodnie z danymi jakie podał przy rejestracji.

4.6 Organizator będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe dla celów realizacji Programu, w szczególności do realizacji zamówień oraz kontaktowania się z uczestnikami Programu.

5. Postanowienia końcowe:

5.1 Uzupełnieniem niniejszego regulaminu jest Regulamin zakupów w Miniramp.

5.2 W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel